การแก้ไขความเข้าใจของเราเกี่ยวกับคำพูดของใครที่ช่วยสร้างชาติ และปลุกพลังของคำพูดของผู้หญิงอีกครั้ง

การแก้ไขความเข้าใจของเราเกี่ยวกับคำพูดของใครที่ช่วยสร้างชาติ และปลุกพลังของคำพูดของผู้หญิงอีกครั้ง

ANEW มุ่งมั่นที่จะตระหนักถึงศักยภาพของการบำบัดด้วยยีนเพื่อนำเสนอผลลัพธ์ของผู้ป่วยเปลี่ยนแปลงไปในด้านที่มีความต้องการทางการแพทย์สูงและขยายขอบเขตของการบำบัดด้วยยีนไปจนถึงความผิดปกติของการเสื่อมของระบบประสาทที่แพร่หลายอย่างมาก ANEW ได้รวบรวมผลงานยีนบำบัดร่วมกับสถาบันวิทยาศาสตร์ชั้นนำในสหรัฐอเมริกาและยุโรปและทีมงานหลักมีประสบการณ์มากมายในด้านยีนบำบัด การพัฒนายา และการค้า 

ในตอนแรก ANEW มุ่งเน้นไปที่โปรแกรมที่กำลังดำเนินอยู่ซึ่งรวมถึงการบำบัดด้วยยีนที่ใช้อัลฟ่า

โคลโธสำหรับโรค ALS โรคอัลไซเมอร์ และโรคพาร์กินสัน และเพิ่งได้รับแจ้งว่าสิทธิบัตรหลักฉบับแรกเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจและความจำได้รับการอนุมัติและออกให้แล้วทั้งในประเทศจีนและในยุโรป. ANEW มีสิทธิบัตรอื่นๆ ที่รอดำเนินการในสหรัฐอเมริกา 

และคำขอสิทธิบัตรที่ยังไม่ได้ตรวจสอบเงื่อนไขการทำธุรกรรมที่สำคัญของการรวมธุรกิจมูลค่าองค์กรเสมือนของบริษัทที่รวมกันนั้นสูงถึง94 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งรวมแล้วสูงถึง54 ล้านดอลลาร์สหรัฐของเงินสดที่ถืออยู่ในบัญชีทรัสต์ของ Redwoods ซึ่งขึ้นอยู่กับการไถ่ถอนโดยผู้ถือหุ้นของ Redwoods มูลค่าเหล่านี้ไม่รวมหุ้นที่สร้างรายได้เพิ่มเติมสูงสุด 5 ล้านหุ้นที่จะออกให้แก่ผู้ถือหุ้น ANEW หากเป็นไปตามข้อกำหนดตามประสิทธิภาพของหุ้นที่เกี่ยวข้อง 

การทำธุรกรรมซึ่งได้รับการอนุมัติอย่างเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการของ ANEW และ Redwoods

จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขการปิดบัญชีอื่นๆ เงินสดทั้งหมดที่เหลืออยู่ในงบดุลขอย้อนกลับการลุกลามของโรคเกี่ยวกับความเสื่อมของระบบประสาทที่เกี่ยวข้องกับอายุผ่านการใช้เซลล์และยีนบำบัด ANEW ได้กลายเป็นผู้นำในการพัฒนา α-Klotho isoforms 

ไม่ว่าจะเป็นโปรตีนรีคอมบิแนนท์หรือโปรตีนที่แสดงออกในร่างกายโดยโครงสร้าง DNA พลาสมิดแบบใหม่ที่จัดส่งโดยบรรจุภัณฑ์ DNA และเทคโนโลยีการนำส่งที่หลากหลาย ANEW 

ได้รวบรวมทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านเภสัชกรรมที่มีประสบการณ์สูงและมีเทคโนโลยีที่ได้รับใบอนุญาตซึ่งเป็นยาที่ทันสมัยและจำเป็นงบริษัทที่ควบรวมกันเมื่อปิดการทำธุรกรรม หลังจากการชำระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมข่าวประชาสัมพันธ์นี้เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมที่เสนอระหว่าง Redwoods และ ANEW ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ไม่ถือเป็นการเสนอขายหรือแลกเปลี่ยน หรือการชักชวนให้เสนอซื้อหรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ใดๆ 

แนะนำ ufaslot888g